Håltagning

ASBESTSANERING I VÄSTSVERIGE

ASBESTSANERING

Asbest är ett material som fått dåligt rykte trots sina goda egenskaper som byggmaterial. Asbest har varit förbjudet i Sverige sedan 1982 men då det var ett otroligt populärt material under 50- 60- och 70-talet återfinns materialet på många ställen än idag.
Man uppskattade i slutet av 80-talet att det hunnit användas ungefär 400 tusen ton asbest i Sverige innan det förbjöds och varje år beräknas det att det kostar i asbestrelaterade sjukdomar cirka 100 liv.
Sanering av Asbest är därför ofta ett måste vid renoveringar och själva saneringen är hårt reglerad i ett regelverk som alla sanerare i Sverige måste följa.

För att få sanera asbest krävs ett tillstånd ifrån Arbetsmiljöverket och sanering, sortering och återvinning måste utföras på ett korrekt sätt.
PCB, polyklorerade bifenyler, är en grupp miljö- och hälsoskadliga industrikemikalier. Det finns 209 olika giftiga och svårnedbrytbara ämnen inom gruppen och byggnadsindustrin började använda detta flitigt redan på 1930-talet fram till slutet på 70-talet.
Idag hittar vi ofta PCB i byggnader som fog- och golvmassa och i isolerrutor. Men det kan också finnas i färg och plast.
Dalslands Betonghåltagning AB utför asbestssanering och PCB-sanering åt företag och privatpersoner med största hänsyn till miljö och hälsa och vi har tillstånd att utföra Asbestsanering i både Sverige och Norge.


BESTÄLLA ASBESTSANERING

Vanliga frågor vid Asbestsanering

Priset på sanering påverkas av flera faktorer. Vikten på avfallet, hur lättåtkomlig saneringen är för våra sanerare och avståendet för oss att åka är alla variablar som påverkar ert slutpris. 

Vanliga saneringsuppdrag för oss i vårt område är idag Eternitfasader och Eternittak och prissättningen för dessa typer av uppdrag är normalt sett 400 SEK+moms per kvadratmeter för eternitfasader samt 250-350 SEK+moms för eternittak.

Tillkommer gör normalt sett en etablering, en sanering av maskiner och utrustning samt deponi. Kostnaden varierar beroende på situation men normala priser här är upp till 10 000 SEK+moms. 

En stor del av priset per kvadrat utgörs av arbetstid och här kan man välja att använda sig av ett ROT-avdrag.

Även detta är förstås varierande. Men en god riktlinje på sanering av t.ex. eternittak och eternitfasader på normalstora villor är 3-4 dagars arbete.

Saneringar av kakel, fix och fog i badrum brukar man avklara på två arbetsdagar, inklusive efterventilering. 

Vid beställning av en sanering behöver en rivningsanmälan upprättas hos arbetsmiljöverket. Denna anmälan skall vara inlämnad i god tid före saneringen skall utföras. Det skall finnas en detaljerad plan på hur saneringen skall gå till, vilka som skall utföra saneringen samt vart avfallet tar vägen efteråt.

När ni väljer att låta oss sanera sköter vi om hela processen för er från anmälan till hantering av avfallet.

Asbest som byggmaterial började användas i Sverige på 1930-talet och blev förbjudet 1982. Eftersom asbest blev ett så populärt material att använda sig av under främst 50 och 60-talet, kan man ofta hitta asbest i fastigheter som byggts eller renoverats innan 1980.

Förutom de välkända eternittaken och eternitfasaderna kan man också hitta asbest i 
- Lim till plastmattor
- Fog och fix till kakel i kök och badrum
- Isolering till rör
- Ventilationskanaler

Är man osäker på om man har med asbest att göra kan man beställa en provtagning. Då tar man loss en bit av det misstänkta materialet och förseglar i ett vadderat kuvert och skickar på analys. Provsvar tar några dagar.

Vi på Dalslands Betonghåltagning AB är självklart behjälpliga även med detta.

Maila oss!

Använd formuläret bredvid för att maila oss direkt. 

Vi svarar så fort vi kan, oftast inom 24 timmar.

Dalslands Betonghåltagning AB

Är ni företag/inköpare så kan underlag för anbud med fördel skickas direkt till oss via E-post.
Söker du områdesansvariga: Klicka här

  • Västra Torpvägen 15, 668 92 ED
  • 010 47 11 750 
  • kontakt@betongborr.se
Adress

Dalslands Betonghåltagning AB
Västra Torpvägen 15
668 92 Ed

Telefon

Telefon:  010 47 11 750 
Mobil: 0706 86 06 96

Dalsland: 0706 86 06 69
Skaraborg: 0761 05 11 07
Østfold: +46 (0) 703 60 34 12